❌ CLUB


Qui som?

El CLUB DE MUNTANYA CXM VALÈNCIA és una associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar pròpies, que té com a finalitat exclusiva el foment, la pràctica i la participació en activitats esportives en l'àmbit federat.(art. núm. 1 dels Estatuts)


El CLUB DE MUNTANYA CXM VALÈNCIA practica com a principal modalitat esportiva la CARRERA PER MUNTANYA, i està adscrit a la FEDERACIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (art. 3 dels Estatuts)


Junta Directiva 2021-2025

 

PRESIDENT: Miquel Giménez
VICE-PRESIDENTA: Rosa Cortés
SECRETARI: Enrique Clemente

TRESORER: Manuel García

VOCAL: Maria Jesús Casas

VOCAL: Coque Pérez

VOCAL: Marga Ferrer


Història

El dia 1 de juliol de 2005 nou apasionats pels esports de muntanya es van reunir en un bar (ja desaparegut) de València, al carrer Túria. Tots ells van signar l'acta fundacional del CLUB DE MUNTANYA CXM VALÈNCIA que va servir per donar-se d'alta com a club a la FEMECV.

 

 


Més informació:

número registre FEDME: 14.46.117
número Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana: 6792 (secció Primera)

registrat com a associació a la Fundació Esportiva Municipal (València)