ORGANITZA:

COL·LABORA:

Circuit homologat:

Altres col·laboradors:


Classificació 2017

K25

Equips K25

MiniK25